Header Image

DSO 2012

Dag van het Sportonderzoek 2012

Derde editie

Het Mulier Instituut hield, in nauwe samenspraak met collega-organisaties in het veld van sportonderzoek en -beleid, op 12 september 2012 in Den Haag de derde Dag van het sportonderzoek. In centrale lezingen, parallelle sessies en een afsluitend debat presenteerden onderzoekers uit de sport hun laatste onderzoeksbevindingen en traden daarover in discussie met collega’s en met beleidsmakers. De Dag van het sportonderzoek vormde de ideale gelegenheid voor beleidsmakers om op een informele wijze in contact te treden met sportonderzoekers, en voor sportonderzoekers om zichzelf en hun werk te presenteren aan collega’s en aan beleidsmakers.

Details

Datum: 12 september 2012
Dagvoorzitter: John van den Berg
Keynote: Prof. Dr. Chris Gratton
Locatie: De Haagse Hogeschool

Downloads