Header Image

DSO 2020

Het centrale thema van DSO Online is ‘Iedereen aan zet!’.

Burgers nemen initiatief om invulling te geven aan hun sport- en beweeggedrag, worden steeds vaker gevraagd om actief mee te denken om hun eigen situatie te veranderen én zijn ook meer en meer een betrokken partij bij onderzoek en dataverzameling.

In een tijd waarbij problemen steeds complexer worden, zoals de actuele situatie van sport in een 1,5m-maatschappij, lijken creatieve oplossingen de enige uitweg. Wat zeker lijkt te zijn is dat we de oplossing niet meer vinden in ons eigen domein of onze eigen sector en dat we middels co-creatie elkaar inspireren tot niet eerder bedachte antwoorden. Burgerparticipatie bij onderzoeks- en ontwikkelprojecten leidt tot vele voordelen. Van opschaling tot betrokkenheid en van ontwikkeling van nieuwe methoden tot meer begrip voor beleid en wetenschap.

In de sport- en beweegwereld zien we de eerste stappen met deze vorm van onderzoek in de vorm van living labs en (andere) participatieve onderzoeksmethoden waarbij de burger nauw betrokken wordt. Welke kansen zien we nog meer?

Meer informatie over de Dag van het Sportonderzoek 2020 vind je via deze site.

Keynote spreker

Koert van Mensvoort

Dr. Koert van Mensvoort is een computerwetenschapper, kunstenaar en filosoof en directeur van Next Nature Network. Hij is een vrije denker die het concept Next Nature ontwikkelde. Het concept draait om het idee dat onze technologische omgeving zo complex, alomtegenwoordig en autonoom is geworden, dat deze het best kan begrepen worden als een natuur op zichzelf.

Koert van Mensvoort is auteur van een groot aantal boeken waaronder Next Nature, Save the Humans, Pyramid of Technology, What You See Is What You Feeling, Natuur 2.0 en het In Vitro Meat Cookbook. Hij is een veelgevraagd spreker met meer dan 300 keynote lezingen verspreid over zes continenten.

In zijn keynote wil hij een paradigm shift tot stand brengen bij de deelnemers aan de Dag van het Sportonderzoek. Er wordt een rijker natuur- en technologiebegrip uitgedragen en suggesties gedaan hoe technologie en biologie beter met elkaar in balans gebracht worden. Niet terug, maar vooruit naar de natuur!

Programma

 

10.00u De livestream start om 10.30 uur maar kom gerust eerder.
10.30u Welkom en opening DSO Online
door dagvoorzitter Dennis Arts en
Stijn Steenbakkers – wethouder Gemeente Eindhoven en lid Topteam Sport
10.45u ‘Is technologie onze next nature?’
Keynote door Koert Van Mensvoort
Directeur Next Nature Network
11.45u Bekendmaking winnaar Boymansprijs
11.50u Opening abstractpresentaties
Klik hier voor het volledige abstractbook
12.30u Themadiscussies
Ronde 1
14.00u Themadiscussies
Ronde 2
15.15u Einde themadiscussies