Header Image

Dagprogramma DSO 12 mei 2022: de maatschappij in beweging

Dagvoorzitter – HARM EDENS

De dag wordt geopend onder leiding van onze dagvoorzitter Harm Edens. Hij zal met experts op het gebied van onderzoek, sport, faciliteiten en beleid in gesprek gaan over de kansen en uitdagingen die er liggen om de maatschappij weer in beweging te krijgen. Uiteraard komen hier ook Pecha Kucha’s in terug. Maar ook als deelnemer van de DSO zul je een actieve bijdrage leveren aan het gesprek. Bekijk hier de specifieke informatie van de themasessies en hier het abstractbook.

Tijd Activiteit Korte inhoud
08:45 Inloop
09:30 Start programma met opening en uitreiking boymansprijs Harm Edens, René Tönissen en de vier pecha kucha’s van de experts.
Prijsuitreiking voor beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie.
11.15-11.30 Wissel
11.30-12.45 Parallelsessies 1 & workshops
Themasessie: Inclusie: doet iedereen mee? Zie abstractbook
Themasessie: Maatschappelijke waarde van sport Zie abstractbook
Themasessie: Sport: de invloed van huidig en toekomstig beleid Zie abstractbook
Themasessie: Het bewegende kind Zie abstractbook
Workshop: Kennis- en Innovatieagenda Sport en Bewegen in relatie tot nationale ontwikkelingen In deze interactieve sessie wordt ingegaan op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waar sport- en beweegprofessionals de komende jaren mee te maken krijgen en de kennisvragen die zij hierbij hebben. Samen diepen we de vier onderzoeksthema’s: 1. Nederland in beweging, 2. vaardig in bewegen, 3. de meervoudige waarde van sport en bewegen en 4. technologie als vloek en als zegen verder uit. Daarnaast spreken we over hoe te komen tot de vorming van duurzame communities rondom deze uitdagingen.
Workshop: Innovaties in de wereld van Sport en Bewegen (Mark de Niet) Innoveren en een onderzoekende houding gaan hand in hand. In de Master Sport- en Beweeginnovatie worden innovatoren opgeleid die bijdragen aan het oplossen van sociaal maatschappelijke vraagstukken. Aan de hand van concrete voorbeelden van innovaties in de sport-en beweegsector zal tijdens de workshop de rol van onderzoek en een onderzoekende houding in een innovatietraject geïllustreerd worden
Buiten activiteit Lekker naar buiten voor een actieve wandeling
12.45-13.45 Lunch Tijd om bij te praten, maar ook een lunchwandeling behoort tot de mogelijkheden
13.45-14.00 Wissel
14.00-15.15 Parallelsessies 2 & workshops
Themasessie: Kansen en belemmeringen voor sportdeelname Zie abstractbook
Themasessie: Meten is weten: technologie en innovatie in sport en bewegen (onderzoek) #1 Zie abstractbook
Themasessie: Sport en gezondheid Zie abstractbook
Themasessie: (Pedagogisch) sport- en beweegklimaat Zie abstractbook
Workshop: Doortrappen vanuit v&i (Lisanne Balk/Juul van Rijn) Het programma Doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste, is sinds 2015 door het ministerie van IenW ontwikkeld en uitgerold in 2018. Nu, in 2021 doen 12 provincies, 1 vervoerregio en ruim 165 mee. Deze overheden hebben het programma, gericht op bewustwording en gedragsverandering van de oudere fietser, in hun beleid opgenomen, regionale en lokale projectgroepen opgezet en samen met allerlei lokale partners activiteiten uitgevoerd en communicatie ingezet. In deze workshop presenteert Lisanne Balk van Mulier Instituut de belangrijkste bevindingen. Daarna gaan de deelnemers met de aanbevelingen aan de slag.
Workshop: Hoe krijgen we meer beweging in ziekenhuizen? (NLsportraad) Waarom spreken we in ziekenhuizen over ligdagen en het regelen van een bed? En waarom staat dat bed zo centraal, ook als patiënten nog best mobiel zijn of als het beter voor hen zou zijn om te bewegen? Tijdens deze workshop analyseert de NLsportraad graag met de deelnemers hoe het eigenlijk zit met bewegen voor, tijdens en na behandelingen en opnames in ziekenhuizen. Zowel wetenschappelijke inzichten als praktijkvoorbeelden spelen tijdens de workshop een rol.
Buiten activiteit Lekker naar buiten voor een actieve wandeling
15.15-15.30 Wissel
15.30-16.45 Parallelsessies 3 & workshops
Themasessie: SES en sportparticipatie Zie abstractbook
Themasessie: Meten is weten: technologie en innovatie in sport en bewegen (onderzoek) #2 Zie abstractbook
Themasessie: Gevolgen van Covid-19 Zie abstractbook
Themasessie: (Toekomstig) talent Zie abstractbook
Workshop: Kennis- en Innovatieagenda Sport en Bewegen in relatie tot nationale ontwikkelingen In deze interactieve sessie wordt ingegaan op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waar sport- en beweegprofessionals de komende jaren mee te maken krijgen en de kennisvragen die zij hierbij hebben. Samen diepen we de vier onderzoeksthema’s: 1. Nederland in beweging, 2. vaardig in bewegen, 3. de meervoudige waarde van sport en bewegen en 4. technologie als vloek en als zegen verder uit. Daarnaast spreken we over hoe te komen tot de vorming van duurzame communities rondom deze uitdagingen.
Workshop: Sportief Groot Worden (Wouter Hebbink & Johan Pion) Sportief Groot Worden in Gelderland is een integrale aanpak van uitdagingen op het gebied van (leren) sporten en bewegen door kinderen en jongeren. Van testen van motoriek en gedifferentieerd beweegonderwijs, tot zinvolle interventies in de wijk, buurt, dorp, naar betere jeugdopleidingen op de club, tot en met talent- en topsportprogramma’s. In deze workshop willen we ons buigen over de uitdaging om de praktijk in scholen, gemeenten en verenigingen te verbinden en de effecten hiervan te monitoren.
Buiten activiteit Lekker naar buiten voor een actieve wandeling
16.45-17.00 Wissel
17.00-17.30 Afsluiting Korte terugblik op de dag en aankondiging volgende DSO
17.30-… Borrel Napraten over de inspiratie die je deze dag hebt opgedaan