Header Image

DSO 2011

Dag van het Sportonderzoek 2011

Tweede editie

Het Mulier Instituut hield, in nauwe samenspraak met collega-organisaties in het veld van sportonderzoek en -beleid, op 4 november 2011 in Amsterdam de tweede Dag van het sportonderzoek. In centrale lezingen, parallelle sessies en een afsluitend debat presenteerden onderzoekers uit de sport hun laatste onderzoeksbevindingen en traden daarover in discussie met collega’s en met beleidsmakers. De Dag van het sportonderzoek vormde de ideale gelegenheid voor beleidsmakers om op een informele wijze in contact te treden met sportonderzoekers, en voor sportonderzoekers om zichzelf en hun werk te presenteren aan collega’s en aan beleidsmakers.

Details

Datum: 4 november 2011
Dagvoorzitter:  Cees Vervoorn
Keynote: Jet Bussemaker, Barrie Houlihan, Jacomine Ravensbergen
Locatie: Hogeschool Amsterdam

Downloads