Header Image

Call for abstracts

Tijdens de Dag van het Sportonderzoek (DSO) op 23 november 2023 in Groningen is het mogelijk om een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie. Het thema dat deze editie centraal staat is ‘Impact van Sport – Move to Make a Difference’. Er komen deze dag diverse onderwerpen aan bod waarvoor een abstract kan worden ingediend. Deelnemers kunnen ook een sessie met een eigen thema aandragen. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:  

 • Sport/bewegen & Participatie/Inclusie
 • Sport/bewegen & Openbare ruimte
 • Sport/bewegen & Gezondheid
 • Sport/bewegen & Economie/marketing
 • Sport/bewegen & Zorg
 • Sport/bewegen & Bewegingsonderwijs
 • Sport/bewegen & Sportvereniging
 • Sport/bewegen & Werk
 • Sport/bewegen & Beleid
 • Talent, Presteren en Topsport
 • Aangepast sport & bewegen
 • Sportinnovatie & Technologie
 • Sportgeschiedenis & Sportfilosofie

Algemene informatie abstracts

Deadline voor het indienen van abstracts: 22 september 2023

 • Het indienen van een abstract betekent dat u als auteur ook daadwerkelijk deelneemt aan de DSO 2023, u zich dus ook moet inschrijven en dat u toestemming geeft voor de verspreiding van het abstract op de webpagina en anderszins.
 • Auteurs worden uiterlijk 6 oktober 2023 geïnformeerd over de beslissing van de werkgroep programmering.
 • De organisatie stelt het op prijs als u tijdens de DSO 2023 een hand-out verzorgt (bij voorkeur digitaal) voor de deelnemers aan de presentatie.
 • Voorafgaande aan de DSO 2023 dient u de informatie van de presentatie (bijvoorbeeld uw PowerPoint als PDF) ter beschikking te stellen aan de organisatie. In uw bevestigingsmail zal de procedure hiertoe beschreven staan. Deze informatie zal als digitaal naslagwerk geplaatst worden op de website.

Er zijn verschillende presentatievormen mogelijk. Pas uw abstract aan op de vorm waaronder u indient.

 • Individuele sessie: presentatie onderzoek op basis van een thema van 15 minuten, waarvan vijf minuten beschikbaar is voor vragen.
 • Interactieve werksessie op basis van een thema (duur 45 minuten). Het thema kan door een of meerdere sprekers worden ingeleid. Deelnemers leveren een actieve bijdrage.

Eisen abstracts

De abstract moet beschreven zijn volgens onderstaande format. Gebruik bij voorkeur de onderstaande kopjes om het publiceren van de abstracts zo eenvoudig mogelijk te houden. De abstract dient maximaal 300 woorden te bevatten en kent maximaal 3 referenties.

 • Abstracts moeten worden geschreven in het Nederlands.
 • Abstracts bevatten alleen tekst (figuren en tabellen zijn niet toegestaan).
 • Titel van de presentatie – Kort, informatief en passend.
 • Inleiding – Geef de achtergrond van het onderzoek weer. Beschrijf de hoofdvraag of doel van de studie en indien relevant de belangrijkste hypothese die wordt getest.
 • Methode – Beschrijf het ontwerp van het onderzoek en waarbij indien van toepassing steekproef/selectie, instrumenten en de essentiële eigenschappen van de methode worden behandeld.
 • Resultaten – Beschrijf de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
 • Discussie en conclusie – Beschrijf alleen de conclusies die direct worden ondersteund door de resultaten.  

Interactieve sessie

Voor een interactieve sessie geldt geen vast format. Wel moet er een overstijgend thema zijn dat te maken heeft met het doel van de DSO: impact van sport. Aangezien er maar een beperkt aantal plekken voor een interactieve sessie beschikbaar zijn, worden sessie geprioriteerd die voldoen aan de volgende criteria:

 • Thema dat landelijk urgent en van belang is;
 • Gemeenschappelijke sessie met meerdere partijen (bij voorkeur verdeeld over het land);
 • Voorliggend probleem, oplossing of idee;
 • Interactieve werkvormen waarbij deelnemers een actieve rol krijgen;
 • Aantal ingeschatte deelnemers.

Interactieve sessie indienen
Het indienen van een interactieve sessie kan via het formulier ‘Indienen Call for Abstracts’. Gebruik hiervoor het volgende format:

 • Probleem/thema: geef een korte omschrijving van het probleem/thema en benoem hierbij het belang.
 • Werkwijze: geef een korte omschrijving van de werkwijze die wordt toegepast.
  (bijv. inleidende spreker, vervolgens werkvorm in duo’s)
 • Verwachte opbrengst: geef een korte omschrijving over wat de sessie moet opleveren.
 • Verwacht aantal deelnemers: geef een korte omschrijving over het aantal deelnemers dat mee kan doen aan deze sessie.

Contact

Voor vragen over het indienen van een abstract en de mogelijkheden voor het verzorgen van een onderdeel in het programma kunt u contact opnemen met de organisatie via de mail info@dagvanhetsportonderzoek.nl . 

Deadline

 • 00

  Days

 • 00

  Hours

 • 00

  Minutes

 • 00

  Seconds