Header Image

Call for abstracts

Tijdens de Dag van het Sportonderzoek (DSO) op 24 november 2022 in Zwolle is het mogelijk om een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie. Het thema dat deze editie centraal staat is Een leven lang bewegen. Er komen deze dag diverse onderwerpen aan bod waarvoor een abstract kan worden ingediend. Deelnemers kunnen ook een sessie met een eigen thema aandragen. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:  

 • Leren bewegen jong en vaardig
 • Physical literacy en beweegidentiteit
 • Jeugdsport en een pedagogisch sportklimaat
 • Diversiteit in sport en bewegen
 • Positieve sportcultuur
 • Zwemonderwijs en zwemveiligheid
 • Bewegen in de openbare ruimte – buiten spelen
 • Maatschappelijke impact van sport

Algemene informatie abstracts

Deadline voor het indienen van abstracts: 14 oktober  2022

 • Het indienen van een abstract betekent dat u als auteur ook daadwerkelijk deelneemt aan de DSO 2022, u zich dus ook moet inschrijven en dat u toestemming geeft voor de verspreiding van het abstract op de webpagina en anderszins.
 • Auteurs worden uiterlijk 21 oktober 2022 geïnformeerd over de beslissing van de werkgroep programmering.
 • De organisatie stelt het op prijs als u tijdens de DSO 2022 een hand-out verzorgt (bij voorkeur digitaal) voor de deelnemers aan de presentatie.
 • Voorafgaande aan de DSO 2022 dient u de informatie van de presentatie (bijvoorbeeld uw PowerPoint als PDF) ter beschikking te stellen aan de organisatie. In uw bevestigingsmail zal de procedure hiertoe beschreven staan. Deze informatie zal als digitaal naslagwerk geplaatst worden op de website.

Er zijn verschillende presentatievormen mogelijk. Pas uw abstract aan op de vorm waaronder u indient.

 • Parallelsessie: Onderzoek presentatie van 20 minuten, waarvan vijftien minuten beschikbaar is voor presentatie en 5 minuten voor het stellen van vragen.
 • Pecha Kucha sessie: Presentatie van onderzoek via een Pecha Kucha over een onderzoek (20 slides van 20 seconden) met daarna mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.
 • Interactieve werksessie op basis van een thema (duur 60 minuten). Het thema kan door een of meerdere sprekers worden ingeleid. Deelnemers leveren een actieve bijdrage.

Eisen abstracts

De abstract moet beschreven zijn volgens onderstaande format. Gebruik bij voorkeur de onderstaande kopjes om het publiceren van de abstracts zo eenvoudig mogelijk te houden. De abstract dient maximaal 300 woorden te bevatten en kent maximaal 3 referenties.

 • Abstracts moeten worden geschreven in het Nederlands.
 • Abstracts bevatten alleen tekst (figuren en tabellen zijn niet toegestaan).
 • Titel van de presentatie – Kort, informatief en passend.
 • Inleiding – Geef de achtergrond van het onderzoek weer. Beschrijf de hoofdvraag of doel van de studie en indien relevant de belangrijkste hypothese die wordt getest.
 • Methode – Beschrijf het ontwerp van het onderzoek en waarbij indien van toepassing steekproef/selectie, instrumenten en de essentiële eigenschappen van de methode worden behandeld.
 • Resultaten – Beschrijf de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
 • Discussie en conclusie – Beschrijf alleen de conclusies die direct worden ondersteund door de resultaten.  

Contact

Voor vragen over het indienen van een abstract en de mogelijkheden voor het verzorgen van een onderdeel in het programma kunt u contact opnemen met de organisatie via de mail info@dagvanhetsportonderzoek.nl . 

Deadline

 • 00

  Days

 • 00

  Hours

 • 00

  Minutes

 • 00

  Seconds