Header Image

Call for abstracts

Tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2018 ‘In for Motion’ in Den Haag is het mogelijk om een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie. Er komen deze dag diverse thema’s aan bod die relevant zijn binnen de sport. De hoofdthema’s op deze dag zijn

* Technologie & innovatie

* Waarde van sport

* Leven lang bewegen

* Beter presteren

Abstract kunnen worden ingediend over diverse onderwerpen die binnen één of meerdere van bovenstaande thema’s vallen, zoals

 • Aangepast sporten
 • Actieve gezonde leefstijl
 • Belasting en belastbaarheid
 • Big data en sportapps
 • Bewegingsonderwijs en LO
 • Pedagogiek en motorisch leren
 • Beweegvriendelijke omgeving en sportaccommodaties
 • Gezonde school
 • Jeugdsport
 • Maatschappelijke waarde van sport
 • ‘Physical literacy’
 • Seniorensport
 • Sportbeleid
 • Sporteconomie
 • Sportevenementen
 • Sportgeschiedenis
 • Sportinnovatie en technologie
 • Sportmanagement
 • Sportmarketing en communicatie
 • Sportparticipatie
 • Talentontwikkeling
 • Topsport
 • Trainen en coachen
 • Naar een veiliger sportklimaat
 • (Vitale) verenigingen
 • Zwemvaardigheid

Algemene informatie abstracts

 • De deadline voor het indienen van abstracts is vrijdag 14 september 2018.
 • Het indienen van een abstract betekent dat u als auteur ook daadwerkelijk deelneemt aan de DSO 2018, u zich dus ook moet inschrijven en dat u toestemming geeft voor de verspreiding van het abstract op de webpagina en anderszins.
 • Auteurs worden uiterlijk 1 oktober 2018 geïnformeerd over de beslissing van het inhoudelijke programmateam.

Eisen abstract

Abstracts moeten georganiseerd zijn volgens onderstaande kopjes. Gebruik bij voorkeur de onderstaande kopjes om het publiceren van de abstracts zo eenvoudig mogelijk te houden. Een abstract dient maximaal 300 woorden te bevatten en kent maximaal 3 referenties.

 • Titel van de presentatie – Kort, informatief en passend.
 • Inleiding – Geef de achtergrond van het onderzoek weer. Beschrijf de hoofdvraag of het doel van de studie en indien relevant de belangrijkste hypothese die wordt getest.
 • Methode – Beschrijf het ontwerp van het onderzoek en indien van toepassing de doelgroep, steekproef of selectie van deelnemers, meetinstrumenten en de essentiële eigenschappen van de gehanteerde methode.
 • Resultaten – Beschrijf de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
 • Discussie en conclusie – Beschrijf alleen de conclusie die direct wordt ondersteund door de resultaten.
 • Abstracts mogen worden geschreven in het Nederlands of het Engels. 
 • Abstracts bevatten alleen tekst (figuren en tabellen zijn niet toegestaan).

Geef bij het indienen duidelijk of u de presentatie in het Nederlands of Engels wilt houden.

Vragen? Voor vragen over het indienen van een abstract en de mogelijkheden voor het verzorgen van een presentatie kunt u contact opnemen met de organisatie via e-mail: info@dagvanhetsportonderzoek.nl.

Download abstract aanvraag format

Download Word document