Header Image

Call for abstracts

Tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2018 ‘In for Motion’ in Den Haag is het mogelijk om een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie. Er komen deze dag diverse thema’s aan bod die relevant zijn binnen de sport. De hoofdthema’s op deze dag zijn:

* Technologie & Innovatie

* Waarde van sport

* Leven lang bewegen

* Beter presteren

Algemene informatie abstracts

Tot ons groot genoegen hebben wij veel abstracts mogen ontvangen. Het is niet meer mogelijk om een abstract in te dienen.

  • De deadline voor het indienen van abstracts was vrijdag 21 september 2018.
  • Auteurs die vóór 15 september een abstract hebben ingediend worden uiterlijk 1 oktober 2018 geïnformeerd over de beslissing van het inhoudelijke programmateam.
  • Auteurs die na 15 september een abstract hebben ingediend worden uiterlijk 8 oktober 2018 geïnformeerd over de beslissing.

Eisen abstract

Abstracts moeten georganiseerd zijn volgens onderstaande kopjes. Gebruik bij voorkeur de onderstaande kopjes om het publiceren van de abstracts zo eenvoudig mogelijk te houden. Een abstract dient maximaal 300 woorden te bevatten en kent maximaal 3 referenties.

  • Titel van de presentatie – Kort, informatief en passend.
  • Inleiding – Geef de achtergrond van het onderzoek weer. Beschrijf de hoofdvraag of het doel van de studie en indien relevant de belangrijkste hypothese die wordt getest.
  • Methode – Beschrijf het ontwerp van het onderzoek en indien van toepassing de doelgroep, steekproef of selectie van deelnemers, meetinstrumenten en de essentiële eigenschappen van de gehanteerde methode.
  • Resultaten – Beschrijf de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
  • Discussie en conclusie – Beschrijf alleen de conclusie die direct wordt ondersteund door de resultaten.
  • Abstracts mogen worden geschreven in het Nederlands of het Engels. 
  • Abstracts bevatten alleen tekst (figuren en tabellen zijn niet toegestaan).

Geef bij het indienen duidelijk of u de presentatie in het Nederlands of Engels wilt houden.

Vragen? Voor vragen over het indienen van een abstract en de mogelijkheden voor het verzorgen van een presentatie kunt u contact opnemen met de organisatie via e-mail: info@dagvanhetsportonderzoek.nl.

Download abstract aanvraag format

Download Word document