Header Image

Windesheim

Kennis, onderwijs en onderzoek in beweging zetten

Windesheim wil − net als sporters − op het gebied van onderwijs en onderzoek naar de top reiken. Als kennisinstelling in Zwolle en Almere is het onze ambitie om tot de top 3 van grote hogescholen te behoren. Met ruim 20.500 studenten timmeren we de laatste jaren flink aan de weg en behoren we tot een van de grotere hogescholen in Nederland, met kernwaarden als: uitdagen, een ambitieus studieklimaat en het ontplooien van innovatief onderzoek.

Windesheim streeft ernaar kennis, onderwijs en onderzoek in beweging te zetten, letterlijk: want bewegen neemt op Windesheim met de Calo een belangrijke plaats in. Als een van de oudste opleidingen op het vlak van bewegingsonderwijs kan de Calo terugblikken op een lange en sportieve onderwijstraditie: opgericht door prof. dr. C.C.F. Gordijn als Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding in 1947, schaarde de Calo zich in 1986 onder de Windesheim-paraplu. Door onze identiteit te combineren met de faciliteiten die een grote hogeschool biedt, konden wij ons profileren op het brede vlak van sport, bewegen, educatie en onderzoek.

Unieke visie op innovatief onderwijs en onderzoek

Naast een lange traditie op het gebied van bewegen en sport, staat ook innovatie boven aan onze beweegagenda. Wij blikken verder en zetten ons in om ‘bewegen’ in bredere kaders in te bedden. Door een visie op de rol van sport, spel en bewegen in de maatschappij en hoe je ze kunt inzetten om fysiek en mentaal welzijn te bevorderen, hebben we over landsgrenzen heen bekendheid verworven: een visie die ervan uitgaat dat iedereen deelneemt aan bewegingsactiviteiten − of je nu topfit bent of fysiek beperkt, met respect voor verschillen in talent en leerstijl, zodat bewegen op elk niveau kan én mag.

Om dit doel te stutten beschikt de Calo op de Campus over uitstekende faciliteiten, zoals drie zwembaden, sportzalen, een klimwand en een sportterrein. Het onderwijs wordt verzorgd door een enthousiast team en het kenniscentrum tracht met lectoraal onderzoek aan te sluiten bij actuele thema’s op het vlak van sport, spel en bewegen. Dit vertaalt zich in onder meer:

  • plek 1 voor de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding Keuzegids Hbo 2017 (Topopleiding);
  • het aanbieden van de in Nederland unieke master Psychomotorische Therapie;
  • innovatie, zoals de nieuwe master Physical Education and Sport Pedagogy;
  • lectorale projecten als Digitalisering in de gymles, genomineerd voor de RAAK-award.

Onderwijs

Van oudsher omvatte de Calo de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding die in Zwolle in deel- en voltijd wordt aangeboden. Sinds 1986 is het aanbod gestaag gegroeid, zodat wij ons richten op een breed palet sport- en beweegstudies, zoals de bachelor Sportkunde op het vlak van sportbeleid en management (voltijd), de bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (vol en deeltijd) en de master Psychomotorische Therapie (deeltijd). In 2015 start bovendien de masteropleiding Physical Education and Sport Pedagogy. Naast onze NVAO-geaccrediteerde opleidingen bieden we post-hbo-opleidingen en cursussen aan, zoals Motorische Remedial Teaching.