Header Image

Nacht van het Sportonderzoek

Informeel netwerken in een ontspannen setting

Dit jaar vindt de Nacht van het Sportonderzoek plaats in de eenvoudig te bereiken en centraal gelegen hoofdlocatie van de Haagse Hogeschool: The Lighthouse.

Voorafgaand aan de Dag zal de Nacht georganiseerd worden. De Nacht van het Sportonderzoek is een netwerkevent waarbij dit jaar de nieuwste ontwikkelingen rondom sport- en gezondheidsdata besproken zullen worden.

In een gezellige en ontspannen setting, voorzien van goed eten en drinken, zullen experts, onderzoekers en gebruikers discussiëren over de voor- en nadelen van het vatten van prestaties en persoonlijke informatie in onder meer apps, databases en sociale media.

Op woensdag 7 november 2018 vanaf 19.30 uur wordt de Nacht van het Sportonderzoek georganiseerd in het Lighthouse Café aan het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Deze avond staat in het teken van sport- en gezondheidsdata en gegevens verzamelen en gebruiken.

19:30 – 20:00 uur     Inloop (en vast gelegenheid tot het proberen van apps en demo’s)

20:00 uur                  Opening

20:05 – 20:45 uur     Beleven van apps en demo’s

20:45 – 21:05 uur      Presentaties dilemma’s dataverzameling in sport en bewegen

21:05 – 21:45 uur      Discussie ethische dilemma’s dataverzameling

21:45 – 22:30 uur      Borrel

Nacht van het Sport Onderzoek
Op welk niveau je ook traint, voor een wereldtijd op de marathon of om dagelijks je 1000 stappen te halen voor een gezonde leefstijl, niets is stimulerender dan feedback te krijgen op je inspanning. Ben ik sneller dan vorige week, fiets ik harder dan mijn vrienden, kan ik meer gewicht bankdrukken dan de anderen in de sportschool? Maar ja, wat jij kunt zien ziet een ander vaak ook, soms zonder dat je het door hebt. Wil je dat je vrienden kunnen zien hoe snel je kunt fietsen, of je collega’s, of je werkgever, of je ziektekostenverzekeraar, of je uitvaartverzekeraar? Mag de gemeente jouw data gebruiken voor het fietsvriendelijker inrichten van de stad? Mag een zorgverzekeraar jou korting geven bij voldoende gefietste kilometers per week, of juist de premie verhogen als je weinig lijkt te bewegen?

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het meten en registeren van onze bewegingen en inspanningen steeds makkelijker, met alle positieve voordelen van dien. Er zijn Appjes die je op basis van je activiteit aanzetten tot bewegen, of die helpen bij het opzetten van het ideale trainingsschema. Maar daarmee komt je beweegprofiel soms ook op straat te liggen, en daarmee ook privacygevoelige kwesties. Wat mag wel, wat mag niet, wat willen we wel en wat zeker niet? Deze avond gaat over de opkomst van smart devices om onze activiteiten te monitoren, de data die daarmee verzameld kunnen worden en de ethische kwesties die dat met zich mee brengt.

De Nacht van het Sportonderzoek belooft dit jaar een zinderende bijeenkomst te worden.

Het programma start met het ervaren van diverse technologieën in demo’s van beweeg apps en interactieve technologie. Dat start al bij de inloop tussen 19:30 en 20:00 uur, en daarna zijn er 2 rondes om een van de demo’s naar keuze te volgen.

Aan de hand van de uitkomsten van de apps zal Steven Vos op zijn eigen energieke wijze de voordelen, mogelijkheden en toekomstperspectieven van de nieuwe technologieën bespreken. Maar snel daarna volgt Marjolein Lanzing met een verfrissende kijk op wat we allemaal aan privacy opgeven voor al die technologie. En dan is het aan u als deelnemer om actief te participeren in de discussie. Die zal ons vast niet één oplossing bieden, maar ons wel kritischer en wijzer maken, om goed voorbereid de toekomst tegemoet te gaan.

Steven Vos voert bij de Fontys Hogeschool de onderzoeksgroep “Move to Be” aan en is als professor “Design and Analysis of Intelligent Systems for Vitality and Leisure Time Sports” verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast heeft hij een aanstelling bij de KU Leuven. Steven Vos is geïnteresseerd in maatwerk voor producten en diensten gericht op verbetering in sport, fysieke activiteit en vitaliteit, rekening houdend met de individuele, sociale en omgevingsfactoren. Het is zijn doel om de heterogene groep van (nog net niet) beginnende sporters met slimme technologie persoonlijke handvatten te bieden om te gaan/blijven bewegen.

Marjolein Lanzing is promovenda aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, van de Technische Universiteit Eindhoven, bij de onderzoeksgroep Filosofie en Ethiek. Haar promotieonderzoek is getiteld ‘The Transparent Self: Identity and Relationships in a Digital Age’, waarbij ze zich oriënteert op de veranderende privacynormen in het digitale tijdperk. Dankzij haar achtergrond in filosofie en politieke wetenschap, heeft ze een verfrissende kijk op de steeds verdergaande digitalisering en welke gevolgen dit voor mensen heeft: nieuwe mogelijkheden ontstaan, maar we offeren voor de vooruitgang ook ongemerkt veel op.

De inschrijving kost €30,- per persoon inclusief twee consumpties en een hapje.

Wil je blijven slapen in Den Haag? Dat kan in het Student Hotel gelegen naast de hoofdlocatie van de Haagse Hogeschool.