Header Image

Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving

Lector Sanne de Vries

 

De Dag van het Sportonderzoek 2018 wordt georganiseerd door De Haagse Hogeschool (HHs) in samenwerking met het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO).

Het lectoraat GLSO richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd (4-24 jaar) in de regio Haaglanden door innovaties te ontwikkelen, evalueren en implementeren die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes bevorderen.
Het praktijkgerichte onderzoek is georganiseerd in twee onderzoekslijnen: Gezonde School van de Toekomst en Gymzaal van de Toekomst. In de projecten wordt kennis over bewegen, voeding, gedragsverandering, technologie,  interactie ontwerp en pedagogiek omgezet in innovatieve producten en programma’s en diensten die kinderen en jongeren bewust dan wel onbewust aanzetten tot een gezonde leefstijl. Daarbij geloven we in de kracht van verleiden en impliciet leren naast overtuigen en expliciet leren. De wensen, behoeften en belevingswereld van de doelgroep en stakeholders staan centraal in de innovaties.

Meer informatie over het lectoraat.