Nieuw: voor het eerst op de DSO!

nov 05, 2018 by Dag van het Sportonderzoek in  Geen onderdeel van een categorie

Topteam Sport i.s.m. ZonMw vertelt over de ambitie om toepasbare kennis en innovaties structureel onderdeel te laten zijn van onderzoek in de sport- en beweegpraktijk in het mini-symposium Programmeren van kennis en innovatie onder leiding van Mark Raijmakers, coördinator cluster Sport en Bewegen bij ZonMw.

Lees verder

In dit symposium wordt ingegaan op de vraag hoe we door programmatisch te werken toepasbare kennis en innovaties krijgen. Het Topteam Sport trapt het symposium af en deelt met de aanwezigen hoe we in Nederland bouwen aan een Sportinnovator-ecosysteem. Het Topteam Sport heeft als ambitie om bedrijven hier structureel onderdeel van te laten zijn, en beschrijft op het symposium wat hierbij de aanpak gaat zijn. Data in sport en bewegen is onmisbaar in deze ontwikkeling, en het door Topteam Sport geïnitieerde Sport Data Valley krijgt het podium om toe te lichten wat dit voor onderzoekers kan gaan betekenen. Tenslotte opent in november een nieuwe subsidie-oproep voor onderzoekers, ZonMw licht dit toe.

Sprekers:

  • Aarnout Brombacher en Geri Bonhof, Topteam Sport: Met het programma Sportinnovator stuurt het Topteam op meer innovaties in de sport. Het betrekken van onderzoekers is hierbijbelangrijk. Beide Topteam leden lichten de recente ontwikkelingen toe, lichten het programma Sportinnovator toe en gaan in op de vraag welke rol onderzoek en onderzoekers (kunnen) spelen in dit programma.

    Aarnout Brombacher
Geri Bonhof

 

  • Auke Damstra, Universiteit Leiden en projectleider van Sport Data Valley: Sport Data Valley biedt onderzoekers de mogelijkheid om data op een veilige manier op te slaan, te delen en analysetools te gebruiken.
  • Marloes Stammen, ZonMw: In november opent de subsidieronde Sport en Bewegen 2018 van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen van ZonMw. Op de volgende thema’s kunnen voorstellen worden ingediend: beter presteren, een leven lang bewegen, de waarde(n) van sport en data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek. Na een toelichting op de call is er ruimte voor vragen, zoals: wat is een goed project? wat wordt gevraagd van een goede samenwerking? wat zijn speerpunten van het programma? Voor en na het mini-symposium is Marloes beschikbaar vor aanvullende vragen. Waar en hoe zal in het programma worden aangekondigd.

Marloes Stammen is tijdens de lunch en borrel beschikbaar voor vragen over subsidieaanvragen voor projecten in de sport- en beweegpraktijk.

Marloes Stammen
Auke Damstra
Mark Raijmakers

 

Eerste keynote speaker bekend

jun 21, 2018

De eerste keynote speaker van #DSO2018 is bekend: prof. Michel Poulain, hoogleraar demografie aan de katholieke universiteit van Leuven en onderzoeker bij het instituut voor Populatiestudies in Tallinn, Estland.

Lees verder

De Haagse Hogeschool
Organisator 2018

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Comment *