Header Image

Formulier Call for abstracts

Algemene informatie abstracts

  • De deadline voor het indienen van abstracts is vrijdag 7 september 2018.
  • Het indienen van een abstract betekent dat u als auteur ook daadwerkelijk deelneemt aan de DSO 2018, u zich dus ook moet inschrijven en dat u toestemming geeft voor de verspreiding van het abstract op de webpagina en anderszins.
  • Auteurs worden uiterlijk 24 september 2018 geïnformeerd over de beslissing van het inhoudelijke programmateam.

Eisen abstract

Abstracts moeten georganiseerd zijn volgens onderstaande kopjes. Gebruik bij voorkeur de onderstaande kopjes om het publiceren van de abstracts zo eenvoudig mogelijk te houden. De abstract dient maximaal 300 woorden te bevatten en kent maximaal 3 referenties.

  • Titel van de presentatie – Kort, informatief en passend.
  • Inleiding – Geef de achtergrond van het onderzoek weer. Beschrijf de hoofdvraag of het doel van de studie en indien relevant de belangrijkste hypothese die wordt getest.
  • Methode – Beschrijf het ontwerp van het onderzoek en indien van toepassing de steekproef/selectie, meetinstrumenten en de essentiële eigenschappen van de methode.
  • Resultaten – Beschrijf de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
  • Discussie en conclusie – Beschrijf alleen de conclusie die direct worden ondersteund door de resultaten.
  • Abstracts moeten worden geschreven in het Nederlands of in het Engels.
  • Abstracts bevatten alleen tekst (figuren en tabellen zijn niet toegestaan).

Vragen? Voor vragen over het indienen van een abstract en de mogelijkheden voor het verzorgen van een presentatie kunt u contact opnemen met de organisatie via e-mail: info@dagvanhetsportonderzoek.nl.