Header Image

David Romijn

Sportonderzoeker Mulier Instituut

David Romijn is onderzoeker bij het Mulier Instituut

David Romijn (1985) is momenteel woonachtig in Utrecht. Zijn VWO diploma haalde hij in Bilthoven. Zijn beste (lees: favoriete) vakken waren toen al: maatschappijleer en gym. In zijn studietijd op de Uithof aan de Universiteit Utrecht kon hij die beide vakken een vervolg geven. Zo bevredigde de studie sociologie hem in zijn maatschappelijke interesses, terwijl zijn lidmaatschap van USVV Odysseus hem voorzag in de liefde voor sport en spel. Tijdens de bacheloropleiding sociologie koos hij bij vrije onderwerpkeuzes vaak voor een sociologische invalshoek vanuit de sport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij tijdens de masteropleiding: ‘vraagstukken van beleid en organisatie’ bij het Mulier Instituut aanklopte voor een stage. Vanaf 1 september 2008 is hij werkzaam als onderzoeker. Binnen het Mulier Instituut houdt David zich vooral bezig met gemeentelijk sportbeleid en monitoring veilig sportklimaat (VSK). Daarnaast is hij onder meer redactielid van Vrijetijdstudies, betrokken bij Sport & Strategie en doet hij onderzoek naar het verband tussen sport en liefdesrelaties.