Header Image

Programma

Tussen 8.30 en 9.30 uur kunt u zich registreren. De koffie staat klaar!

Parallelsessies

Ronde 1
 • Sportdeelname
 • Sportaccommodaties en sportbeleid
 • Aangepast bewegen en het sociaal domein
 • Sportgeschiedenis
 • Leefstijl en technologie
 • Belasting en belastbaarheid
 • Evenementen

Symposia

Ronde 1
 • Een nieuwe levensfase, en dan? Van onderzoek naar praktijk
 • AISS  – Presteren én Vitaliteit, een logische verbinding
 • Pedagogisch sportklimaat
 • Physical Literacy – samen stimuleren van een leven lang bewegen
 • Maatschappelijke baten van sportevenementen: bewijs of belief?
 • De ecologische benadering als gouden standaard in de zorg en de aangepaste breedte- en topsport

Parallelsessies

Ronde 2
 • Bewegingsonderwijs
 • Leefstijl en monitoring
 • Buurt en openbare ruimte
 • Sportstimulering
 • Sportvereniging
 • Talentontwikkeling en selectie
 • Technologie en bewegen

Symposia

Ronde 2
 • SALVO: speels samen in beweging op school
 • Het Geheim van Winnen: Hoe spelen pacing, tactiek en mentale factoren een rol
 • Een positief sportklimaat … kan de pedagoog in de sport het verschil maken?
 • Kennis en kunde beroepsonderwijs voor sportevenementen: nieuwe bron van inspiratie?
 • Geesteswetenschappelijk onderzoek naar de ‘Waarde van sport’
 • De kracht van de buurtsportcoach: doeltreffend in elke context!?

Parallelsessies

Ronde 3
 • Sportdeelname
 • Beweegstimulering en gedragsbeïnvloeding
 • Sport en studie
 • Gezondheid en effecten van bewegen
 • Zelfregulatie, instructie en coaching
 • Gezonde school
 • Sport Apps

Symposia

Ronde 3
 • Op weg naar een duurzaam zwemveilig NL in 2020
 • Competentieontwikkeling van topsporters; een holistisch perspectief
 • 5 jaar VSK: “Een veilig sportklimaat begint bij de ander?”
 • Praktijkgericht onderzoek naar “Motorisch leren”.
 • Het besturen van sportorganisaties: nu en in de toekomst
 • Pedagogische verbeeldingskracht in de Utrechtse leerlijn