Header Image

Keynote speakers

Spel, creativiteit en spelplezier vormen een belangrijke basis voor levenslang sporten. Hoe doet wetenschappelijk onderzoek recht aan deze wezenlijke, maar soms ook ongrijpbare kenmerken van sport?  

Tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2017 nemen drie keynotes vanuit drie verschillende perspectieven (het spel, de omgeving en het brein) deze vragen onder de loep. Drie toonaangevende sprekers gaan in op de nieuwste wetenschappelijke resultaten en bespreken de implicaties daarvan voor de praktijk.

Keynote 1 Prof. Dr. Daniel Memmert

Creativiteit en het nemen van de juiste beslissingen zijn cruciaal bij teamsporten. Hoe kom je tot een doelpunt?  Welke data helpt coaches en spelers? Hoe kun je creativiteit meten?

Prof. Dr. Daniel Memmert bespreekt in zijn keynote uitkomsten van zijn onderzoek tijdens meerdere WK’s voetbal naar effectief spelgedrag.  Uit zijn onderzoek blijkt het belang van het creatieve vermogen van spelers. Wat betekent dit inzicht voor sportcoaches? Wat betekent  dit voor de leeromgeving voor jeugdspelers? Ligt hier de sleutel om het Nederlands voetbal weer aansluiting te laten vinden bij de wereldtop?

Keynote 2 Prof. dr. Ramón Spaaij

Sport is voor iedereen. De waarde van sport voor mensen in sociale achterstandsposities wordt volop onderstreept in ons sportbeleid. Maar lukt het onze sportinfrastructuur om iedereen te kunnen laten meespelen? De keynote van Prof. Dr. Ramón Spaaij gaat over een recent grootschalig onderzoek naar diversiteit en sociale insluiting in de jeugdsport in Australië, waarbij hij een vertaalslag maakt naar de Nederlandse situatie. Kan de nadruk op diversiteit en inclusie op gespannen voet staan met vrijheid van vereniging (sport in eigen kring) en verenigingsculturen?

Keynote 3 Mark Mieras

Er bestaat een nauwe relatie tussen beweging en cognitie. Complexe bewegingen of complexe gedachten, voor de hersenen is dat twee keer ongeveer hetzelfde. De leer- en stuurmechanismen vertonen verrassende gelijkenis. Wat betekent dit voor sporttraining en (bewegings)onderwijs? 

Wetenschapsjournalist Mark Mieras neemt in deze lezing een duik in het neuro-onderzoek naar beweging, leren, embodied cognition en spelgedrag. Hoe bouw je flexibele kennis en vaardigheden?