Header Image

Call for abstracts

Tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2017 in Zwolle is het mogelijk om een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie. Er komen deze dag diverse thema’s aan bod die relevant zijn binnen de sport. De thema’s waarvoor een abstract kan worden ingediend zijn als volgt:

 • Aangepast sporten
 • Actieve gezonde leefstijl
 • Belasting en belastbaarheid
 • Big data en sportapps
 • Bewegingsonderwijs en LO
 • Pedagogiek en motorisch leren
 • Beweegvriendelijke omgeving en sportaccommodaties
 • Gezonde school
 • Jeugdsport
 • Maatschappelijke waarde van sport
 • ‘Physical literacy’
 • Seniorensport
 • Sportbeleid
 • Sporteconomie
 • Sportevenementen
 • Sportgeschiedenis
 • Sportinnovatie en technologie
 • Sportmanagement
 • Sportmarketing en communicatie
 • Sportparticipatie
 • Talentontwikkeling
 • Topsport
 • Trainen en coachen
 • Naar een veiliger sportklimaat
 • (Vitale) verenigingen
 • Zwemvaardigheid

Algemene informatie abstracts

 • De deadline voor het indienen van abstracts is vrijdag 8 september 2017.
 • Het indienen van een abstract betekent dat u als auteur ook daadwerkelijk deelneemt aan de DSO 2017, u zich dus ook moet inschrijven en dat u toestemming geeft ter verspreiding van het abstract op de webpagina en anderszins.
 • Auteurs worden uiterlijk 15 september 2017 geïnformeerd over de beslissing van het inhoudelijke programmateam.

Eisen abstract

De abstract moet georganiseerd zijn volgens onderstaande kopjes. Gebruik bij voorkeur de onderstaande kopjes om het publiceren van de abstracts zo eenvoudig mogelijk te houden. De abstract dient maximaal 300 woorden te bevatten en kent maximaal 3 referenties.

 • Titel van de presentatie – Kort, informatief en passend.
 • Inleiding – Geef de achtergrond van het onderzoek weer. Beschrijf de hoofdvraag of doel van de studie en indien relevant de belangrijkste hypothese die wordt getest.
 • Methode – Beschrijf het ontwerp van het onderzoek en waarbij indien van toepassing steekproef/selectie, instrumenten en de essentiële eigenschappen van de methode worden behandeld.
 • Resultaten – Beschrijf de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
 • Discussie en conclusie – Beschrijf alleen de conclusie die direct worden ondersteund door de resultaten.
 • Abstracts moeten worden geschreven in het Nederlands.
 • Abstracts bevatten alleen tekst (figuren en tabellen zijn niet toegestaan).

Vragen? Voor vragen over het indienen van een abstract en de mogelijkheden voor het verzorgen van een presentatie kunt u contact opnemen met de organisatie via de mail info@dagvanhetsportonderzoek.nl.